Navigation

Loqo Plus!

Tərəfimizdən loqo hazırlandıqdan sonra o Sizə xüsusi paket formasında təqdim olunur. Paket Sizin yeni korporativ stilə uyğun formada yüksək tərtibatda hazırlanır. Paket qutu , korporativ CD və loqonun pasportu adlandırdığımız kitabçadan ibarətdir.
Korporatv CD daxilində sizə hazırladığımız loqonun gələcəkdə istifadəsi üçün tələb olunan bütün vektor faylları mövcud olur.
Loqo pasport adlandırdığımız kitabça isə loqonun ölçü və nisbətlərini, rəng kodlarını, şrift və tətbiqini, loqonun istifadə qaydalarını və s. məlumatları özündə əks etdirir.


Siz loqonuzu bizə etibar etməklə sizin profilinizi tam əks etdirən, müştəridə inam və etibar formalaşdıran , raqabətin bütün tələblərinə cavab verən tam standartlı loqoya sahib olursunuz.