Mən korporativ brendinq şirkətidir

Müasir dövürdə rəqabət mühitinə tab gətirmək üçün şirkətlər öz brend simalarını formalaşdırmağa çox böyük önəm verirlər. Düzgün brend strategiyasının məhsulun və xidmətin realizə olunmasında rolu kifayət qədər böyükdür. Ona görə də korporativ brendləşmə “MƏN” şirkətinin ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Bu fəaliyyətə xırda və böyük şirkətlərlə, eləcə də alış-veriş və restoran şəbəkələri, idman klubları və böyük beynəlxalq təşkilatlarla iş daxildir. Korporativ brendləşmə fəaliyyəti çərçivəsində “MƏN” həyata keçirir: korporativ brendləşmənin strategiyası və platforması, korporativ stil – brendin vizual qrafik təsviri, marka inkişaf strategiyası, brendbookun hazırlanması.

“MƏN” eyni zamanda markaların müəllif hüquqlarının təşkilini də nəzərdə tutur