Web layihələr

Qarabağ 99 Sual-cavab

Qarabağ 99 Sual-cavab layihəsi üçün hazırlanan veb sayt layihəsi.

Bakı Dövlət Layihə İnstitutu

İnustut haqqında məlumatın əldə olunması və portfolionun daha yaxşı çatdırıla bilməsi üçün dizayn edilib.

qazet.az

Saytın dizayn edilməsində əsas yanaşma istifadəçi rahatlığı, məlumatın sürətli və axıcı çatdırılması rəhbər tutulmuşdur.