Navigation

       


Yeni standartlar!

Daha fərqli kreativ loqo. korporativ stil, brendbuk üçün bizi seçin

Loqo>    Korporativ stil>    Web həllər>

Loqo

Loqo sizin firmanızın təməl bünövrəsidir. O, istər peşəkar , istərsə də sadə vətəndaşın zehnində ilkin baxışda sizə etibar formalaşdırır. Bizim dizaynerlər loqo eskiz hazırlayarkən sizin firmanın fəaliyyət xaraktersitikası, missiya və vizyonunuz haqqında geniş fikrə sahib olurlar. Sonda nəticə olaraq nəinki bəyəndiyiniz loqo, eyni zamanda yüksək rəqabət ruhlu loqo sahibi olursunuz.
Kitabça haqıında daha ətraflı>


Korporativ stil
Brendinqin ən mühüm tərkib hissələrindən biri də korporativ stildir. Korporativ stil dedikdə loqo , korporativ rəng və şirkətin digər atributlarının bir yerdə istifadəsinin düzgün kombinasiyası başa düşülür. İstər rənglər istərsədə atributlar elə istifadə olunmalıdır ki, ilk baxışdan şirkəti ifadə etsin. Korporativ stil firmanın müştəri qarşısındakı simasıdır. Düzgün korporativ stil müştəri məmnuniyyətini və etibarını formalaşdırır.

Brendbuk

Brendbuk loqo, ondan istifadə qaydaları, korporativ rəng kodlarını, korporativ şrifti, çap materillarının dizayn, ölçü və nisbətlərini özündə əks etdirən təlimat kitabçasıdır. Brendbookun olması sizin loqonun və korporativ stilin təhrif olunmasının qarşısını alır və brendin inkşaf dinamikasına yardımcı olur.

Adlandırma

Yeni yaranan firma və təşkilatlara eləcədə əyləncə, istirahət, kafe-restoran, yeni məhsullara adların düşünülüb seçilib təklif edilməsi. Adların seçilməsi zamanı onların yadda qalan olması, təkrarlanmaması ən mühüm amillərdəndir.