Genachvale Lemonade

Information

Genachvale Lemonade

Genachvale loqo və etiket çalışması tərəfmizdən icra edilmişdir. Loqoda dostluq ifadə olunur. Etiket korporativ standarta salınaraq müxtəlif meyvələr üzrə rəng çalarları ilə hazırlanmışdır.

Date:
Previous Project
Next Project