Mənzil interyeri

Information

Mənzil interyeri

Çalışma zamanı qarşıya qoyulan əsas yanaşma üslubda sadəliyə getmək və makanda rəng harmoniyasını düzgün seçmək idi. İnteryerdə tətbiq olunan metal çalarları və ağacaın rəngləri bir ansambl formasında çıxış edir. İşıqlanmada təbii gün işığının domanant olmasına və seçilmiş materyal üzərndən əks olunmasına böyük önəm verilmişdir. Nəzərə çarpdırılacaq elementlər təbi işıqlanma bucaqları arasında öz yerini tapıb. Məkanın uğurlu interyer həlli eyni zamanda insanların hərəkət vərdişlərinə uyumlu olması ilə müəyyən olunur. Bu özəllik mövcud planlamada nəzərə alınmışdir.

Category:
Date:
Previous Project
Next Project