Information

İNFO

Nehrə süd məhsulları satışlnı həyata keçirir. Loqoda Nehrə hazırlayan xanım təsvir olunub. Korporativ stildə isə təsvir olunan qadln və cavan qız ən-nələrin nəsildən nəsil ötürülməsi fikrini ifadə edir.

Date:
Previous Project