Information

Sienmar neft kimya məhsulları emalı firmasıdır. Loqo və korporativ kimlik çalışması icra olunub. Loqoda kolba və maye neft təsvir olunub.

Category:
Date:
Previous Project
Next Project