Information

Təhsil Problemləri İnistutu üçün loqo çalıçması. Loqoda təhsili ifadə edən papaq, pero, kitab təsvir olunmuşdur. Loqo bütövlükdə 8 güşəli ulduz formasındadlr.

Category:
Date:
Previous Project
Next Project